فرمول ویژه بالم بعد از اصلاح آرکو من آکوا با دارا بودن ویتامین ای، باعث ایجاد حس تازکی و آسودگی در پوست پس از اصلاح می‌شود. فرمول آن فاقد الکل است. رایحه گرم و زیبای این محصول تا ساعتها پس از اصلاح باقی می‌ماند.