کف اصلاح با 3 تأثیر: ریش نرم‌تر، اصطکاک کمتر، خراشیدگی کمتر