ژل اصلاح اکسترا فریش با فرمول ویژه حاوی منتول، پوست صورتتان را شاداب کرده و باعث می‌شود خنكی و طراوتی را که از اصلاح انتظار دارید، بی‌درنگ احساس کنید.